Organisatie

Organisatie


Het WW café Westland is een initiatief van een groep werkzoekende die collega's missen en ervaringen willen delen.

Dit project is omarmd door de  Protestantse Gemeente te Monster en zorgt voor de organisatorische faciliteiten.


Het wordt volledig gerund door vrijwilligers en hebben geen verplichtingen naar overheid of instanties.


De eerste drie jaren (2015-2017) kon het WW café draaien op een innovatie subsidie van de gemeente Westland.


Voor 2018 zijn door gemeente Westland geen financiële toezeggingen gedaan.  Zij herkennen dat het een groot maatschappelijke en sociale waarde heeft en een goed voorbeeld is van de Participatie maatschappij, om op te komen voor de zwakkere in de samenleving.


Om dit te kunnen organiseren zijn financiële middelen nodig en zijn daarom opzoek naar sponsors of donateurs.


Aan de bezoekers van het WW café wordt een vrijwillige bijdrage (wat kan jij missen) gevraagd.


Wil je ons steunen:

Bankrekening NL44 RABO 0342 938010

t.n.v.  Protestantse Gemeente te Monster

o.v.v.  gift WW café Westland

 

ANBI PKN 824128448     


Dank voor uw bijdrage

" Samen maken we er werk van " Voor meer info, gebruik het contact formulier.

Info@WW cafe westland.nl